Vrste otpada

Staklo

Spada

  • Staklene boce
  • Staklene čaše
  • Staklenke

Ne spada

  • Prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo
  • Kristal, ogledala
  • Porculan, keramika
  • Neonske svjetiljke

Staklo se u katalogu otpada vodi pod brojem 20-01-02. Udio stakla u kućnom otpadu predstavlja oko 7%. Odvajanjem i recikliranjem stakla iz kućnog otpada ostvaruju se velike uštede nafte. Prilikom reciklaže jedne tone stakle uštedi se nafte čak 30 tona.

Staklo se odlaže na tzv. zelenim otocima u zelene spremnike. Također, staklo se može donijeti na Reciklažno dvorište Furnaža.

Prije predaje poželjno je isprati staklenu ambalažu kako bi se uklonili neugodni mirisi.