Usluge

Popis djelatnosti

Naša osnovna djelatnost je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada na području Grada Omiša te općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje. Osim komunalne, obavljamo i komercijalne djelatnosti: pometanje javnih površina, održavanje zelenih površina, upravljanje gradskom lukom, tržnicom i ribarnicom, javnim WC-ima, održavanje gradskog groblja i asistencija pri ukopu (Grad Omiš) te održavanje i čišćenje plaža u ljetnom periodu (Grad Omiš i Općina Dugi Rat).

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Razlog poskupljena usluge leži u porastu troškova zbrinjavanja otpada te uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, sistemom „od vrata do vrata“. Cijena minimalne javne usluge (CMJU) pokriva fiksne troškove prikupljanja i zbrinjavanja otpada, dok pražnjenje spremnika pokriva varijabilne troškove.

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(94/13) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Korisnici/vlasnici vikend kuća, to jest korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak, izjednačeni su u tretiranju naplate usluga prikupljanja i odvoza otpada sa korisnicima koji imaju stalno prebivalište. S obzirom da nemaju prijavljenih članova obitelji, usluga se obračunava prema kvadratima stambenog prostora koji se pretvore u ekvivalentan broj članova prema važećem cjeniku. Taj iznos predstavlja cijenu minimalne javne usluge i odnosi se na fiksni dio računa. Varijabilni dio se odnosi na pražnjenje čipiranih spremnika od 120/240 litara po cijeni od 9/18 kn.

Saznaj više

Korisnici koji se bave iznajmljivanjem turističkih ležajeva, uz cijenu javne minimalne usluge, koju plaćaju cijelu godinu, u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) plaćaju i CMJU za turistički otpad prema broju prijavljenih turističkih ležaja (samo osnovni ležajevi). CMJU po ležaju iznosi 22 kn mjesečno, a varijabilni dio ovisi o broju pražnjenja spremnika.

Saznaj više