Edukacija

Gdje odložiti otpad

Komunalni otpad sastoji se od mnogo frakcija, stoga je korisniku često nejasno gdje će odložiti pojedine vrste otpada. Ovdje se možete informirati o svakoj od osnovnih frakcija.

Tipovi otpada

U nastavku saznajte više o kategorijama otpada i kakav tip spada u određenu kategoriju.

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), te Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada grada Omiša (Sl. Glasnik 9/22), te općina Dugi Rat (Sl. Glasnik 23/22), Šestanovac (Sl. Glasnik 14/22) i Zadvarje (Sl. Glasnik 4/22), dolazi do primjene novog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za područja spomenutih jedinica lokalne samouprave. Novi cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2023. godine, odnosno za uslugu izvršenu od tog dana. Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti cjenik od 01. siječnja 2019. godine

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(50/17) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), te Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Grada Omiša, Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, članak 18. Odluke, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine je dužan Davatelju javne usluge dostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine (očitanje brojila struje, vode i sl.) i jedino u tom slučaju nije obveznik plaćanja računa za javnu uslugu. Dokaz o nekorištenju isti je dužan dostavljati svakih 12 mjeseci za prethodni period. U slučaju da vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju iste, dužan je plaćati javnu uslugu.

Korisnici javne usluge iz članka 8. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici i korisnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategorije: 1. korisnika kućanstvo; 2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada). Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi: 49,00 kn/6,50 e mjesečno, bez PDV-a.

Saznaj više