Vrste otpada

Mješoviti otpad

Spada

  • Ostaci hrane
  • Kozmetički proizvodi
  • pelene, higijenski ulošci
  • Prljavi papir
  • Ostaci od pometanja

Ne spada

  • Papiri karton
  • Plastična ambalaža
  • Staklo
  • Baterije
  • Metal i aluminij

Mješoviti komunalni otpad (MKO, kataloški broj 20-03-01) predstavlja sav preostali otpad iz kućanstva, ali i iz trgovina, industrije i ustanova a koji je po svojstvima sličan otpadu iz kućanstva. To je sav onaj takav otpad kojeg niste razvrstali u posebne spremnike ili niste odložili u reciklažno dvorište.

Nakon pravilnog odvajanja otpada iz kućanstva, ostatni udio MKO iznosi oko tek 20-30%. Sav ostali otpad moguće je, dakle, odvojeno prikupljati. Miješani komunalni otpad odlažemo u spremnike crne boje (osobni) ili polupodzemne spremnike (javni).