Vrste otpada

Biorazgradivi otpad

Spada

 • Ostaci voća i povrća
 • Vrećice za čaj, talog kave
 • Pepeo iz peći na drva
 • Velo cvijeće, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, zemlja iz lončanica

Ne spada

 • Ostaci termički obrađene hrane
 • Meso, riba, kosti, koža
 • Bojano i impregnirano drvo
 • Mliječni proizvodi, ulja i masti
 • Ambalaža (kartonska, staklena, plastična),
 • Guma, opasni otpad, obojeni i lakirani drveni otpad

Biorazgradivi otpad se vodi u katalogu otpada pod brojem 20 01 08. Sastoji se od kuhinjskog i vrtnog otpada i čini otprilike trećinu našeg svakodnevnog kućnog otpada. Ako ga pomiješamo s ostalim otpadom i bacimo, on završi na odlagalištu gdje može stvoriti stakleničke plinove kao što je metan.

Ukoliko imate mogućnost kompostiranja u vrtu, odnosno vrtnom komposteru, iskoristite otpad za proizvodnju vlastitog komposta!

Odgovornim pristupom prema odvajanju biootpada svi zajedno:

 • razvijamo zdrave ekološke navike,
 • proizvodimo korisni kompost za zelene površine,
 • smanjujemo količine otpada na odlagalištu,
 • smanjujemo emisije stakleničkih plinova i štitimo okoliš

Informativni letak: Informacije o kompostiranju