Vrste otpada

Papir i karton

Spada

  • Novine i časopisi
  • Katalozi i prospekti
  • Pisma, kuverte, obrasci, papir za računala
  • Školske bilježnice, knjige
  • Složeni kartoni, vrećice i ambalaža od papira

Ne spada

  • Fotografije i foto papir
  • Zauljeni i prljavi papir
  • gumirane etikete i pelene
  • Samoljepljiva folija, indigo papir
  • Ambalaža od mlijeka (tetrapak)

Označavaju se kataloškim brojem 20-01-01. Udio papira i kartona u kućnom otpadu predstavlja 25-30%. Odvojenom prikupljanju papira/kartona pridaje se velika pažnja jer omogućava i velike uštede.

Za proizvodnju jedne tone papira moraju se posjeći dva stabla i potrošiti 240,000 l vode i 4,700 kWh električne energije. Recikliranjem papira, odnosno proizvodnjom jedne tone papira iz starog papira, nije potrebno niti jedno stablo te se štedi šumsko bogatstvo, količina potrošene vode smanjuje se za preko 99% na samo 180 l, dok se potrošnja električne energije smanjuje za 40% na samo 2,750 kWh. Papir se može reciklirati do 7 puta.

Papir i karton odlažemo na tzv. zelenim otocima u plave spremnike (javni), ili ga predajemo u spremniku plave boje (osobni). Također, papir se može donijeti na Reciklažno dvorište Furnaža.