Vrste otpada

Plastična ambalaža

Spada

  • Boce od jestivog ulja i destilirane vode
  • Sredstva za čišćenje i pranje
  • Ambalaža kozmetike i prehrambenih proizvoda
  • Boce za osvježavajuće napitke i plastični čepovi
  • Zaštitna plastična ambalaža
  • Polietilenske vrećice, folije, mjehurastu ambalažu

Ne spada

  • Plastične igračke
  • Ambalaže sprejeva, ambalaže kemikalija
  • Ambalaža onečišćena opasnim tvarima (motornim uljem, herbicidima, derivatima nafte i kiselinama)
  • Boce i limenke pod tlakom (npr. propan/butan boce)

Plastična ambalaža nosi kataloški broj 15-01-02. Udio plastične ambalaže u kućnom otpadu predstavlja oko 15%, a odvajanjem i recikliranjem plastike iz kućnog otpada ostvaruju se velike uštede nafte, prirodnih metala i drvnih sirovina, i to i do 84% uštede ukupno potrebne energije za proizvodnju nove.

Problem otpadne plastike svjetski je problem; otpadna plastika zagađuje mora i oceane, te se sprječavanju upotrebe, ali i odvojenom prikupljanju otpadne te recikliranju, pridaje veliki značaj posljednjih godina.

Plastičnu ambalažu odlažemo na tzv. zelenim otocima u žute spremnike. Također, plastika se može donijeti na Reciklažno dvorište Furnaža.

Prije odlaganja potrebno je ambalažu isprati od onečišćenja te se sugerira skidanje čepova sa boca i odvojena predaja (radi lakšeg sortiranja).