Vrste otpada

Metal i aluminij

Spada

  • Limenke pića i prehrambenih proizvoda
  • Aluminijska folija, poklopci čaša i jogurta

Ne spada

  • Metalna ambalaža boja, lakova, ulja i pesticida
  • Limenke pod tlakom (sprejevi i dezodoransi)

Otpadni metal vodi se u katalogu otpada pod brojem 20-01-40. Njegov udio u kućanskom otpadu iznosi oko 2%. Zbog velike mogućnosti ponovne uporabe (i do 100% u slučaju čelika), kao i zbog bespovratnog trošenja prirodnih sirovina u procesu proizvodnje, važno ga je odvajati i reciklirati.

Metal se odlaže na Reciklažnom dvorištu Furnaža u za to predviđene spremnike.

Prije odlaganja poželjno je isprati vodom metalnu ambalažu radi eliminiranja neugodnih mirisa.