Vrste otpada

Glomazni otpad

Spada

  • Namještaj
  • Kupaonska oprema
  • Podne obloge
  • Vrata, prozori
  • Radijatori

Ne spada

  • Građevinski otpad
  • Azbestne ploče

Glomazni otpad evidentira se pod brojem 20-03-07, a predstavlja gotovo sav onaj otpad koji zbog gabarita (volumen ili masa) nije prikladno odlagati zajedno sa kućanskim otpadom. Glomazni otpad, ako se pravilno razdvoji, predstavlja izvor vrijednih materijala za reciklažu.

Našim korisnicima glomazni otpad se prikuplja slanjem popunjenog zahtjeva- Zahtjev za odvoz krupnog miješanog otpada, uz ograničenje volumena od 3 m3 i to besplatno jednom godišnje, od listopada do lipnja.

Krupni otpad treba razdvojiti na frakcije korisnog otpada kako bismo lakše i brže mogli prikupiti otpad.

Također, glomazni otpad je moguće dovesti na Reciklažno dvorište Furnaža.