Naša zadaća

about us

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Iz sadržajaNatječaj za prodaju rabljenih vozil …

Na temelju odredbe članka 28.Društvenog ugovora direktor Peovice d.o.o. Omiš ,  dana  08.…

Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), …

Plan prihoda i rashoda za 2017.

Peovica d.o.o. za održavanje čistoće javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti dono…

Plan nabave za 2017.

Sukladno odredbi čl. 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 90/11, 83/13, 14…

Odluka o osnivanju etičkog povjeren …

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora Peovice d.o.o., Uprava dana donosi Odluku o osni…

Odvožnja glomaznog otpada

Poštovani korisnici, glomazni otpad možete besplatno odložiti u reciklažnom centru u Zaku…