Dostava računa na e-mail

Ukoliko želite zaprimati vaše račune putem elektroničke pošte, potrebno je ispuniti e-zahtjev.

Saznajte više

E-zahtjev za odvoz krupnog otpada

Saznajte više

Obavijesti

Pogledajte aktualnosti vezane za Peovicu d.o.o.

Saznajte više

Reciklažni centar

RADNO VRIJEME CENTRA: radnim danom od 06:00 do 14:00 sati subotom od 06:00 do 11:00 sati.

Saznajte više

Projekti

Pogledaje bazu realiziranih projekata i informirajte se o tekućim i palniranim projektima našeg poduzeća....

Saznajte više

Prijavi problem

Zašto čekati? Budi pokretač nečeg većeg!

Saznaj više

Dobrodošli na web stranice komunalnog poduzeća Peovica d.o.o. iz Omiša. Ovdje se možete upoznati s djelokrugom našeg rada, informirati o događanjima u našem poslovanju, te dobiti odgovore na pitanja vezano za naše djelatnosti.

Naše usluge

Naša osnovna djelatnost je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Osim komunalne, obavljamo i komercijale djelanosti. Više informacija doznajte klikom na uslugu.

Peovica preuzmi aplikaciju

Preuzmite aplikaciju

Besplatno preuzmite našu mobilnu aplikaciju za Android i iOS uređaje koja nudi mogućnost informiranja o lokacijama javnih spremnika.

Kalendar prikupljanja otpada za 2020.

Poštovani korisnici, u prilogu se nalazi kalendar prikupljanja otpada za 2020. godinu za

Saznaj više

Rad reciklažnog dvorišta

Saznaj više
Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Razlog poskupljena usluge leži u porastu troškova zbrinjavanja otpada te uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, sistemom „od vrata do vrata“. Cijena minimalne javne usluge (CMJU) pokriva fiksne troškove prikupljanja i zbrinjavanja otpada, dok pražnjenje spremnika pokriva varijabilne troškove.

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(94/13) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Korisnici/vlasnici vikend kuća, to jest korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak, izjednačeni su u tretiranju naplate usluga prikupljanja i odvoza otpada sa korisnicima koji imaju stalno prebivalište. S obzirom da nemaju prijavljenih članova obitelji, usluga se obračunava prema kvadratima stambenog prostora koji se pretvore u ekvivalentan broj članova prema važećem cjeniku. Taj iznos predstavlja cijenu minimalne javne usluge i odnosi se na fiksni dio računa. Varijabilni dio se odnosi na pražnjenje čipiranih spremnika od 120/240 litara po cijeni od 9/18 kn.

Saznaj više

Korisnici koji se bave iznajmljivanjem turističkih ležajeva, uz cijenu javne minimalne usluge, koju plaćaju cijelu godinu, u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) plaćaju i CMJU za turistički otpad prema broju prijavljenih turističkih ležaja (samo osnovni ležajevi). CMJU po ležaju iznosi 22 kn mjesečno, a varijabilni dio ovisi o broju pražnjenja spremnika.

Saznaj više
Partneri

Lista naših dugogodišnjih partnera.