about us

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Iz sadržajaRegistar Ugovora 2019.

REGISTAR UGOVORA 2019.   Direktor: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.  

Plan nabave za 2019. godinu

PLAN NABAVE ZA 2019. GODINU Direktor: Leonardo Ljubičić, dipl.ing.  

Cjenik usluga Peovica d.o.o

Cijenik usluga JP Peovica d.o.o. Omiš primjenjuje se od 1. siječnja 2019. godine. Svi cje…

Kalendar prikupljanja otpada za 2019.

Poštovani korisnici, Na snazi je novi raspored odvoza otpada za područje Omiškog priobalj…

Odluke Gradskog vijeća i općinskih vijeća

Ovdje možete pogledati Odluke Gradskog vijeća Omiša i općinskih vijeća Šestanovca, Dugog …

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada …

Novi Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području grada Omiša…