Naša zadaća

about us

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Iz sadržajaPlan nabave za 2017.

Sukladno odredbi čl. 20.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 90/11, 83/13, 14…

Odluka o osnivanju etičkog povjeren …

Na temelju članka 28. Društvenog ugovora Peovice d.o.o., Uprava dana donosi Odluku o osni…

Izmjene i dopune plana nabave (V) z …

Sukladno odredbi čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)  direktor Peovi…

Izmjene i dopune plana nabave (III) …

  Sukladno odredbi čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)  direkto…

Odvožnja glomaznog otpada

Poštovani korisnici, glomazni otpad možete besplatno odložiti u reciklažnom centru u Zaku…

Odluka NO o utvrđivanju financijski …

Na temelju čl. 428.st. 3 zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br. 111/93 do 110/15.), …