Naša zadaća

about us

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Iz sadržajaGrađevinski radovi na groblju Vrisovci

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Predmet: Javna nabava radova za „GRAĐEVINSKI…

Plan nabave za 2017. – (pročišćeni tekst III)

Sukladno odredbi čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor društva    Peovica  …

Plan nabave za 2017. – (pročišćeni tekst II)

Sukladno odredbi čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor društva    Peovica  …

Registar ugovora o javnoj nabavi i

Sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016), Peovica d.o.o dana …

Natječaj (II) za davanje u zakup prodajnog mjesta na tržnic …

Temeljem odredbi članka 4.i članka 9. Pravilnika o davanju u zakup i dodjeli prodajnih mj…

Odluke i Izvješća za 2016. godinu

Skupština i Nadzorni odbor Peovica d.o.o na sjednicama od 27. travnja 2017. godine donije…