Ljetni raspored prikupljanja reciklabilnog otpada od kvarta do kvarta

Od 17.06. na snagu stupa ljetni raspored!

Saznajte više

Prestanak usluge odvoza krupnog otpada po pozivu tijekom sezone

Od 01.06.2024

Saznajte više

E – zahtjev za vrtni komposter

Želiš smanjiti količinu miješanog komunalnog otpada? Počni kompostirati!

Saznajte više

Dostava računa na e-mail

Ukoliko želite zaprimati vaše račune putem elektroničke pošte, potrebno je ispuniti e-zahtjev.

Saznajte više

Reciklažni centar

RADNO VRIJEME CENTRA: radnim danom od 06:00 do 14:00 sati subotom od 06:00 do 11:00 sati.

Saznajte više

Dobrodošli na web stranice komunalnog poduzeća Peovica d.o.o. iz Omiša. Ovdje se možete upoznati s djelokrugom našeg rada, informirati o događanjima u našem poslovanju, te dobiti odgovore na pitanja vezano za naše djelatnosti.

Naše usluge

Naša osnovna djelatnost je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada. Osim komunalne, obavljamo i komercijale djelanosti. Više informacija doznajte klikom na uslugu.

Peovica preuzmi aplikaciju

Preuzmite aplikaciju

Preuzmite aplikaciju i saznajte kada kamion prikuplja određenu vrstu otpada s vaše lokacije.

Kalendar prikupljanja otpada za 2024.

Poštovani korisnici, u prilogu se nalazi kalendar prikupljanja otpada za 2024. godinu.

Saznaj više

Mobilno reciklažno dvorište

Raspored za 2024. godinu

Saznaj više
Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), te Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada grada Omiša (Sl. Glasnik 9/22), te općina Dugi Rat (Sl. Glasnik 23/22), Šestanovac (Sl. Glasnik 14/22) i Zadvarje (Sl. Glasnik 4/22), dolazi do primjene novog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za područja spomenutih jedinica lokalne samouprave. Novi cjenik se primjenjuje od 01. siječnja 2023. godine, odnosno za uslugu izvršenu od tog dana. Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti cjenik od 01. siječnja 2019. godine

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(50/17) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21), te Odlukama o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada Grada Omiša, Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje, članak 18. Odluke, vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine je dužan Davatelju javne usluge dostaviti dokaz o nekorištenju nekretnine (očitanje brojila struje, vode i sl.) i jedino u tom slučaju nije obveznik plaćanja računa za javnu uslugu. Dokaz o nekorištenju isti je dužan dostavljati svakih 12 mjeseci za prethodni period. U slučaju da vlasnik nekretnine, odnosno vlasnik posebnog dijela nekretnine i korisnik nekretnine nije u mogućnosti dostaviti dokaz o nekorištenju iste, dužan je plaćati javnu uslugu.

Korisnici javne usluge iz članka 8. Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada, a ovisno o načinu korištenja nekretnine, trajno ili povremeno, u svrhu stanovanja (vlasnici i korisnici stanova, kuća, nekretnina za odmor) ili u svrhu obavljanja djelatnosti ili druge svrhe, razvrstavaju se u kategorije: 1. korisnika kućanstvo; 2. korisnika koji nije kućanstvo (drugi izvori komunalnog otpada). Cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika kategorije kućanstvo jedinstvena je na čitavom području primjene ove Odluke, a iznosi: 49,00 kn/6,50 e mjesečno, bez PDV-a.

Saznaj više
Partneri

Lista naših dugogodišnjih partnera.