Naša zadaća

about us

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Iz sadržajaIzmjene i dopune plana nabave za 2017. (III)

Sukladno odredbi čl. 28.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 120/16)    d i r…

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (II)

Sukladno odredbi čl. 28.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 120/16)    d i r…

Natječaj za prodajna mjesta na ribarnici

Uprava PEOVICE d.o.o. Omiš, Vladimira Nazora 12, dana 20.03.2017.godine raspisuje natječa…

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. (I)

Sukladno odredbi čl. 28.  Zakona o javnoj nabavi (Narodne Novine – 120/16)    d i r…

Natječaj za prodaju rabljenih vozila za dijelove

Na temelju odredbe članka 28.Društvenog ugovora direktor Peovice d.o.o. Omiš ,  dana  08.…

Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), …