Reciklažno dvorište Furnaža - radno vrijeme

Od 1.8.2018. Reciklažno dvorište Furnaža radi (prima otpad)

RADNIM DANOM od 6.00 do 14.00 sati
SUBOTOM od 6.00 do 11.00 sati

Iz sadržajaIzmjene i dopune Cjenika usluga Peovica d.o.o

U Cjeniku usluga Peovica d.o.o. koji se primjenjuje od 01.ožujka 2012. godine mijenja se:…

Ljetni raspored odvoza otpada

Peovica d.o.o. za održavanje čistoće javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti obav…

Plan prihoda i rashoda za 2018.

Peovica d.o.o. za održavanje čistoće javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti dono…

Plan nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU   kliknite na ikonu pdf i preuzmite Plan nabave Direkto…

Godišnje izvješće ZPPI Peovica d.o.o Omiš za 2017. godinu.

Godišnje izvješće Peovica d.o.o Omiš o provedbi Zakon o pravu na pristup informacijama (N…

Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016), Peovica d.o.o dana …