Naša zadaća

about us

Zadaća Peovica d.o.o. je, da u suradnji sa osnivačima i djelokrugu prenesenih ovlasti za obavljanje komunalnih djelatnosti, osigura trajno i kvalitetno obavljanje istih, održavanje svih komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša i javnog interesa lokalnih zajednica u kojima djeluje, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i svih korisnika naših usluga što čini okosnicu našeg sadašnjeg i budućeg poslovnog upravljanja društvom.

Iz sadržajaIzmjene i dopune plana nabave (III) …

  Sukladno odredbi čl.20. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13)  direkto…

Odvožnja glomaznog otpada

Poštovani korisnici, glomazni otpad možete besplatno odložiti u reciklažnom centru u Zaku…

Odluka NO o utvrđivanju financijski …

Na temelju čl. 428.st. 3 zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,br. 111/93 do 110/15.), …

Izvješće NO o obavljenom nadzoru na …

Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad radom i poslovanjem Peovice d.o.o. Omi…

Odluka Skupštine o uporabi dobitka

Na temelju  čl. 441. Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93. – 110/15.…

Odluke Skupštine o prihvaćanju izvj …

Na temelju  čl. 428.st.3 Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov., br. 111/93. – 110…