EU konferencija o komunalnom otpadu

Na poziv i o trošku Europske Komisije, a u organizaciji Ministarstva zaštite okoliša i energetike te Udruge gradova RH, najbolji hrvatski komunalci prisustvovali su 21. studenog 2017. Konferenciji o komunalnom otpadu u Bruxellesu. Uz komunalce Crikvenice, Krka, Križevaca, Osijeka i Zagreba, poziv je dobila i omiška Peovica na što smo posebno ponosni i što je pokazatelj da se dobar rad vidi i daleko čuje.

Na konferenciji su prezentirani primjeri dobre prakse, kako prevencije, ponovne upotrebe, tako i rezultata u odvojenom prikupljanju. Najbolje rezultate prikazala je provincija Treviso iz Italije (85% odvojenog prikupljanja), sustavom prikupljanja „od vrata do vrata“ – istim onim koji je Peovica počela nedavno postupno primjenjivati na našem području podjelom osobnih spremnika u Stanićima i Lokvi Rogoznici. Do kraja 2018. godine nadamo se na ovaj način pokriti kompletno područje djelovanja Peovice d.o.o. više

Iz sadržajaPlan prihoda i rashoda za 2018.

Peovica d.o.o. za održavanje čistoće javnih površina i drugih komunalnih djelatnosti dono…

Plan nabave za 2018. godinu

PLAN NABAVE ZA 2018. GODINU   kliknite na ikonu pdf i preuzmite Plan nabave Direkto…

Godišnje izvješće ZPPI Peovica d.o.o Omiš za 2017. godinu.

Godišnje izvješće Peovica d.o.o Omiš o provedbi Zakon o pravu na pristup informacijama (N…

Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno članku 26. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/2016), Peovica d.o.o dana …

Građevinski radovi na groblju Vrisovci

SVIM ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA Predmet: Javna nabava radova za „GRAĐEVINSKI…

Plan nabave za 2017. – (pročišćeni tekst III)

Sukladno odredbi čl. 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) direktor društva    Peovica  …