Pometanje javnih površina

Sukladno odredbama godišnjeg ugovora s Gradom, Peovica d.o.o. obavlja poslove pometanja javnih površina koji uključuju prikupljanje i odvoz otpada iz komunalnih spremnika za sitni otpad postavljenih po gradu. Usluga čišćenja – pometanja vrši se ručno sa pometačima i strojno putem specijalnog vozila , ovisno o veličini onečišćene površine, tipu onečišćenja, lokaciji i vremenskom periodu.