Održavanje groblja i asistencija pri ukopu

Pogrebnička djelatnost obavlja se na Vrisovcima gdje je smještena zgrada mrtvačnice.

Gradsko groblje Vrisovci

Pregled grobnih mjesta

Za gradsko groblje Vrisovci (istočni prilaz gradu), odlukom Grada Omiša, Peovica d.o.o. obavlja održavanje čistoće i zelenih površina te asistira pri ukopu. Tvrtka i djelatnici na dostojanstven način brinu o ukopima pokojnika, evidenciji grobnih mjesta te o uređenju okoliša istih.