Dostava računa na e-mail

Podaci koji se popunjavaju u web formi moraju odgovarati podacima na računu korisnika (kupca).