Zelene površine

Odjel hortikulture Peovice d.o.o. zadužen je za održavanje zelenih površina na području grada Omiša. Stručni i vrijedni tim kontinuirano vodi brigu o izgledu grada. Posao djelatnika u tom sektoru je održavanje i uređenje zelenih površina, parkova, stabala, živice, grmova i sl. Uređene zelene površine, s raznolikim vrstama cvijeća i grmova doprinose kvaliteti života i sveukupnom dojmu turističkog grada Omiša.

Osim javnih zelenih površina, Peovica d.o.o. po pozivu servisira i privatne prema važećem cjeniku

Pogledajte fotogaleriju odjela zelenih površina: