5 lipnja, 2019

Rad reciklažnog dvorišta

Reciklažno dvorište je nadzirani ograđeni prostor namijenjen odvojenom prikupljanju i privremenom skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke obraditi ili zbrinuti. Naše Reciklažno dvorište se nalazi u Zakučcu na površini od 1,373 m. Korisnici radnim danom od 06:00 do 14:00 i subotom od 06:00 do 11:00 mogu doći i besplatno odložiti sortirani otpad.

Namjena raciklažnog dvorišta je prikupljanje otpada isključivo od građana. Reciklažno dvorište u Zakučcu i spremnici za odvojeno prikupljanje otpada, imaju značajnu ulogu u ukupnom sustavu održivog gospodarenja otpadom jer omogućuju građanima odlaganje vrijednih reciklabilnih sirovina, kao i odlaganje problematičnih vrsta otpada iz kućanstva.

Otpad koji se prikupi u reciklažnom dvorištu predaje se ovlaštenim oporabiteljima.

Na Reciklažno dvorište u Zakučcu je moguće donijeti 30-ak frakcija otpada. Točne frakcije možete vidjeti klikom na: Popis otpada koji se može odložiti na reciklažno dvoršte. Molimo korisnike da prilikom dovoza otpada na reciklažno dvorište, razdvoje sve frakcije korisnog otpada kako bismo što lakše mogli odložiti frakcije u postavljene spremnike.

RADNO VRIJEME CENTRA:

radnim danom od 06:00 do 14:00 sati

subotom od 06:00 do 11:00 sati.

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21 ) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Molimo korisnike da ne ostavljaju glomazni otpad uz zelene otoke i kontejnere predviđene za kućni otpad. Također, da ga ne odlažu u prirodi već u skladu sa Zakonom o gospodarenju otpadom, glomazni otpad BESPLATNO odlože u Reciklažni centar Peovica u Zakučcu, predio Furnaža (iznad “Forme”).

Mobilno reciklažno dvorište je pokretna jedinica koja služi odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina iskoristivih i drugih vrsta otpada iz kućanstva. Ono je predviđeno za sakupljanje različitih vrsta otpada koje se ne mogu odložiti u spremnike za miješani komunalni otpad. Mobilno reciklažno dvorište postavlja se u naselja kako bi odlaganje što više vrsta otpada bilo omogućeno korisnicima u blizini njihovog  obračunskog mjesta. Moguće je odložiti sljedeće frakcije: papir i karton, ambalaža od plastike, ambalaža od stakla, ambalaža od metala, tetrapak, odjeća i tekstil, baterije i ljekovi, toneri i sitni EE otpad.