Prikupljanje i odvoz komunalnog otpada

Naša osnovna djelatnost je prikupljanje i odvoz komunalnog otpada koju obavljamo na području četiri jedinice lokalne samouprave (Grad Omiš, Općine Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje) s populacijom od 25,000 stanovnika.

Kalendar za 2024. godinu

Raspored odvoza

Način prikupljanja

Za urbane sredine Omiša i Dugog Rata komunalni otpad se prikuplja putem polupodzemnih spremnika volumena 5,000 litara, na koje je ugrađen uređaj za mjerenje količine otpada. Korištenjem osobnih kartica omogućuje se otvaranje spremnika od 25 litara, a time i elektronička evidencija količine predanog miješanog komunalnog otpada. Uz polupodzemne spremnike nalaze se i tzv. „zeleni otoci“ namijenjeni odvojenom prikupljanju najčešćih frakcija otpada (papir, plastika, staklo, baterije, tekstil).

U svim ostalim područjima (priobalje, rubna gradska naselja) korisnicima su na raspolaganju osobni spremnici za miješani komunalni otpad (crne boje) te papir i karton (plave boje). U Zagori su spremnici podijeljeni tijekom 2020. godine. Termin podjele spremnika za druge frakcije otpada ovisi o realizaciji projekta nabave bespovratnog sufinanciranja iz Kohezijskog fonda EU kojeg provodi Fond za zaštitu okoliša. Standardne veličine spremnika definirane su u Odluci o načinu pružanja javne usluge, a najčešće korišteni volumen je od 120 i 240 litara.

Evidencija predanog otpada

Spremnici su opremljeni čipom koji se skenira prilikom pražnjenja te se tako vrši evidencija predanog otpada. Ovdje je važno napomenuti da su korisnici dužni pridržavati se discipline pri korištenju istih. Neki od uobičajenih prekršaja su vrećice s otpadom pored spremnika, prekomjerno punjenje spremnika s nemogućnošću zatvaranja poklopca i sl. Sukladno odredbama Odluke o načinu pružanja javne usluge, davatelj usluge može za ovakve prekršaje naplatiti tzv. Ugovornu kaznu. Raspored odvoza za svaku frakciju otpada moguće je uvijek doznati preko našeg weba i/ili mobilne aplikacije (App store, Google play).

Odvojeno prikupljanje otpada

Prikupljanje i deponiranje odvojenog otpada besplatno je za fizičke osobe (osim u iznimno velikim količinama). Odvojeno prikupljeni otpad moguće je deponirati na „zelenim otocima“, predati u osobnom spremniku ili donijeti na reciklažno dvorište Furnaža (u Zakučcu, pored Forme). Također, neke frakcije odvojeno prikupljenog otpada moguće je deponirati u mobilnom reciklažnom dvorištu.

Glomazni otpad

Glomazni otpad moguće je donijeti na reciklažno dvorište Furnaža, ali i jednom godišnje besplatno zatražiti odvoz s lokacije korisnika. Zahtjev za narudžbu odvoza glomaznog otpada je potrebno dostaviti mailom, poštom ili osobno na adresu. Napominjemo da ova usluga nije dostupna u ljetnom periodu (od lipnja do listopada). Maksimalna moguća količina glomaznog otpada iznosi 3 m3 po korisniku.

Poslovni korisnici plaćaju deponiranje svih vrsta otpada prema važećem cjeniku.