Najčešće postavljena pitanja

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini.

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Razlog poskupljena usluge leži u porastu troškova zbrinjavanja otpada te uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, sistemom „od vrata do vrata“. Cijena minimalne javne usluge (CMJU) pokriva fiksne troškove prikupljanja i zbrinjavanja otpada, dok pražnjenje spremnika pokriva varijabilne troškove.

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(94/13) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Šifra kupca/objekta se nalazi na svakom računu te svaki korisnik ima svoju šifru pod kojom se vodi u evidenciji. Na primjeru računa (kliknuti na saznaj više) plavom bojom je označena šifra kupca, a crvenom šifra objekta.

Saznaj više

Korisnici/vlasnici vikend kuća, to jest korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak, izjednačeni su u tretiranju naplate usluga prikupljanja i odvoza otpada sa korisnicima koji imaju stalno prebivalište. S obzirom da nemaju prijavljenih članova obitelji, usluga se obračunava prema kvadratima stambenog prostora koji se pretvore u ekvivalentan broj članova prema važećem cjeniku. Taj iznos predstavlja cijenu minimalne javne usluge i odnosi se na fiksni dio računa. Varijabilni dio se odnosi na pražnjenje čipiranih spremnika od 120/240 litara po cijeni od 9/18 kn.

Saznaj više

Korisnici koji se bave iznajmljivanjem turističkih ležajeva, uz cijenu javne minimalne usluge, koju plaćaju cijelu godinu, u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) plaćaju i CMJU za turistički otpad prema broju prijavljenih turističkih ležaja (samo osnovni ležajevi). CMJU po ležaju iznosi 22 kn mjesečno, a varijabilni dio ovisi o broju pražnjenja spremnika.

Saznaj više

Fiksni dio troškova za turistički otpad (CMJU) iznosi 88 kn bruto godišnje po osnovnom ležaju. Ovaj iznos je podijeljen na četiri ljetna mjeseca u iznosu od 22 kune mjesečno (neto).

Saznaj više

Ukoliko do sada niste bili korisnik javne usluge, uključiti se možete ispunjavanjem Izjave o načinu korištenja javne usluge. Ispunjenu Izjavu možete dostaviti na sljedeći način: poštom ili osobno na adresu Peovica d.o.o., Vladimira Nazora 12, 21 310 Omiš te e-poštom: info@peovica.hr

Saznaj više

Promjenu korisnika možete zatražiti, uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Uz dokumentaciju potrebno je predati i Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način: osobno na adresu ili poštom Peovica d.o.o., V. Nazora 12, 21 310 Omiš, e-poštom: info@peovica.hr

Saznaj više

Korisnici koji posjeduju pojedinačne spremnike, trebaju ih iznijeti na mjesto primopredaje, na javnu površinu, noć prije planiranog odvoza. Sav odloženi miješani komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za miješani komunalni otpad, a poklopac mora biti zatvoren. Obzirom na opterećenje sustava, pogotovo u ljetnim mjesecima, te uvjet splitskog vlasnika odlagališta Karepovac da se otpad dovozi najkasnije do 12:00 sati svakog dana, naši djelatnici započinju pražnjenje u ranim jutarnjim satima (oko 3:00-3:30) i ukoliko spremnici do tada nisu stavljeni na mjesto primopredaje, nemoguć je kasniji povratak po iste.

Saznaj više

Zakon o gospodarenju otpadom (NN 84/21) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti na reciklažno dvorište u Zakučcu ili naručiti odvoz, za fizičke osobe, bez naknade jedan put godišnje. Slijedom ispunjenog Zahtjeva za odvoz krupnog miješanog otpada, odgovorna osoba će Vas kontaktirati dan, dva prije dolaska na adresu objekta. Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: info@peovica.hr

Saznaj više