Najčešće postavljena pitanja

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini.

Najčešća pitanja

Ovdje možete pronaći odgovore na pitanja koja su najčešće postavljana u protekloj godini. Ukoliko niste pronašli odgovor na pitanje, kontaktirajte nas. Pogledaj sve

Razlog poskupljena usluge leži u porastu troškova zbrinjavanja otpada te uspostave sustava odvojenog sakupljanja otpada na obračunskom mjestu korisnika, sistemom „od vrata do vrata“. Cijena minimalne javne usluge (CMJU) pokriva fiksne troškove prikupljanja i zbrinjavanja otpada, dok pražnjenje spremnika pokriva varijabilne troškove.

Saznaj više

CMJU označava pojam cijene javne minimalne usluge, a predstavlja mjeru opterećenja sustava. Prema Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom NN(94/13) čl. 18/1, CMJU uključuje troškove nastale radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta, troškove prijevoza i obrade glomaznog otpada, vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom i sl.

Saznaj više

Šifra kupca/objekta se nalazi na svakom računu te svaki korisnik ima svoju šifru pod kojom se vodi u evidenciji. Na primjeru računa (kliknuti na saznaj više) plavom bojom je označena šifra kupca, a crvenom šifra objekta.

Saznaj više

Korisnici/vlasnici vikend kuća, to jest korisnici koji nemaju prijavljeno prebivalište ili stalni boravak, izjednačeni su u tretiranju naplate usluga prikupljanja i odvoza otpada sa korisnicima koji imaju stalno prebivalište. S obzirom da nemaju prijavljenih članova obitelji, usluga se obračunava prema kvadratima stambenog prostora koji se pretvore u ekvivalentan broj članova prema važećem cjeniku. Taj iznos predstavlja cijenu minimalne javne usluge i odnosi se na fiksni dio računa. Varijabilni dio se odnosi na pražnjenje čipiranih spremnika od 120/240 litara po cijeni od 9/18 kn.

Saznaj više

Korisnici koji se bave iznajmljivanjem turističkih ležajeva, uz cijenu javne minimalne usluge, koju plaćaju cijelu godinu, u ljetnim mjesecima (lipanj, srpanj, kolovoz, rujan) plaćaju i CMJU za turistički otpad prema broju prijavljenih turističkih ležaja (samo osnovni ležajevi). CMJU po ležaju iznosi 22 kn mjesečno, a varijabilni dio ovisi o broju pražnjenja spremnika.

Saznaj više

Fiksni dio troškova za turistički otpad (CMJU) iznosi 88 kn bruto godišnje po osnovnom ležaju. Ovaj iznos je podijeljen na četiri ljetna mjeseca u iznosu od 22 kune mjesečno (neto).

Saznaj više

Ukoliko do sada niste bili korisnik javne usluge, uključiti se možete ispunjavanjem Izjave o načinu korištenja javne usluge. Ispunjenu Izjavu možete dostaviti na sljedeći način: poštom ili osobno na adresu Peovica d.o.o., Vladimira Nazora 12, 21 310 Omiš te e-poštom: info@peovica.hr

Saznaj više

Promjenu korisnika možete zatražiti, uz dostavljenu dokumentaciju o vlasništvu ili najmu objekta (vlasnički list, rješenje o nasljeđivanju, kupoprodajni ugovor, ugovor o najmu itd.). Uz dokumentaciju potrebno je predati i Izjavu o načinu korištenja javne usluge. Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način: osobno na adresu ili poštom Peovica d.o.o., V. Nazora 12, 21 310 Omiš, e-poštom: info@peovica.hr

Saznaj više

Korisnici koji posjeduju pojedinačne spremnike, trebaju ih iznijeti na mjesto primopredaje, na javnu površinu, noć prije planiranog odvoza. Sav odloženi miješani komunalni otpad mora se nalaziti u spremniku za miješani komunalni otpad, a poklopac mora biti zatvoren. Obzirom na opterećenje sustava, pogotovo u ljetnim mjesecima, te uvjet splitskog vlasnika odlagališta Karepovac da se otpad dovozi najkasnije do 12:00 sati svakog dana, naši djelatnici započinju pražnjenje u ranim jutarnjim satima (oko 3:00-3:30) i ukoliko spremnici do tada nisu stavljeni na mjesto primopredaje, nemoguć je kasniji povratak po iste.

Saznaj više

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17) zabranjuje odlaganje krupnog (glomaznog) otpada na javnim površinama. Ovu vrstu otpada možete odložiti u reciklažno dvorište u Zakučcu ili naručiti odvoz, bez naknade jedan put godišnje. Slijedom ispunjenog Zahtjeva za odvoz krupnog miješanog otpada dogovaramo dolazak na kućnu adresu u roku ne dužem od 15 dana. Za dodatne informacije možete se obratiti na e-mail: info@peovica.hr

Saznaj više