2 siječnja, 2020

Zahtjev za odvoz krupnog miješanog otpada

Korisnici (fizičke osobe) naših usluga ovdje mogu jednom godišnje zatražiti uslugu odvoza krupnog otpada po pozivu. Potrebno je ispuniti e- zahtjev za odvoz krupnog miješanog otpada ili kontaktirati Peovicu na broj 021/862-388.

Zahtjev možete popuniti preko našeg web servisaIspuni e-Zahtijev

Napomene

  • Korisnici usluge (fizičke osobe) ima pravo jednom godišnje na besplatni odvoz do 3m³ krupnog miješanog otpada
  • Otpad je potrebno razvrstati (metal, plastika, staklo, drvo…)
  • U kategoriju krupnog miješanog otpada ne spada miješani komunalni otpad te papir/karton te se kao takav ne odvozi, nego odlaže u pojedinačne spremnike
  • Građevinski otpad (šut, staklena vuna, crijep i sl.) ne spada u ovu kategoriju te se kao takav i ne odvozi
  • Datum odvoza otpada ovisi o obimu posla i stanju na teren
  • Odgovorna osoba će dan, dva prije dolaska po otpad kontaktirati podnositelja zahtjeva
  • U periodu od lipnja do listopada ne vršimo odvoz krupnog miješanog otpada

Odlaganje krupnog otpada na javnim površinama je strogo zabranjeno i zakonom kažnjivo.