31 ožujka, 2020

Mjere COVID-19

Poštovani korisnici, kako bismo Vam ublažili posljedice epidemije izazvane virusom COVID-19, pripremili smo odgovarajući paket mjera (u nastavku). Mjere su na snazi od 01.04. i vrijede do opoziva.

1 . Svim korisnicima neće se zaračunavati zakonska zatezna kamata na plaćanja van datuma dospijeća.

2 . Obustavlja se otvaranje novih postupaka prisilne naplate potraživanja od svih korisnika, te poduzimanje radnji u već pokrenutim postupcima, osim za prihode za koje bi nastupila zastara u navedenom razdoblju.

3 . Poslovnim korisnicima koji su zbog odluka stožera CZ bili prisiljeni prestati s radom, ukida se obaveza plaćanja cijena minimalne javne usluge u tom mjesecu. Da bi ostvarili ovo pravo, korisnici moraju popuniti zahtjev koji se nalazi na web stranicama društva na kraju svakog mjeseca. Korisnici kod kojih se evidentira odlaganje otpada u istom periodu gube to pravo. e-Zahtjev

4 . Svim korisnicima štandova na tržnici i ribarnici u periodu trajanja zabrane rada, najam se neće zaračunavati.

5. Svim korisnicima omogućuje se obročna otplata postojećih dugovanja (maksimalno 3 rate). Da bi ostvarili ovo pravo, korisnici moraju popuniti zahtjev koji se nalazi na web stranicama društva. e-Odgoda

6. Pozivamo sve korisnike da zatraže izdavanje računa u elektroničkoj formi, čime smanjujemo broj nužnih međusobnih kontakta ali i zagađenje okoliša uštedom na papiru, toneru, gorivu. Obrazac zahtjeva možete ispuniti ovdje.

Omiš, 31.03.2020.

Direktor:

Leonardo Ljubičić, dipl. ing.