26 ožujka, 2020

Web aktivacija e-Računa

Ukoliko želite zaprimati vaše račune putem elektroničke pošte, molim da popunite podatke u priloženoj web formi.

Forma za e-Račun

Podaci koji se popunjavaju u web formi moraju odgovarati podacima na računu korisnika (kupca).