10 siječnja, 2022

Zahtjev za odvoz glomaznog otpada

Svaki korisnik (fizička osoba) koji nema nepodmirene obveze prema Peovici ima pravo jednom godišnje na besplatni odvoz glomaznog otpada, s adrese objekta, do 3m3.

Korisnici mogu zatražiti odvoz glomaznog otpada popunjavanjem e-zahtjeva ili kontaktirati broj 021/862-388.

Pogledajte najvažnije informacije vezane za mogućnost iste!