Reklamacije

Poštovani korisnici, molimo Vas da nam svoje reklamacije računa i reklamacije usluga uputite pisanim putem na adresu:

 PEOVICA d.o.o.Omiš

Vladimira Nazora 12

21 310 Omiš.

Ukoliko reklamaciju računa i usluga želite uputiti elektronskom poštom, moguće je putem naše službene e-pošte: info@peovica.hr   

Reklamaciju računa ili usluga možete dojaviti na telefon društva 021/862 388 ili telefaxom na 021/862 577

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor, možete se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:

PEOVICA d.o.o.Omiš

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Vladimira Nazora 12

21 310 Omiš

ili na e-poštu:

info@peovica.hr 

odnosno telefax broj: 021 862-577