15 prosinca, 2023

Radno vrijeme i raspored odvoza otpada tijekom blagdana

RASPORED ODVOZA TIJEKOM BLAGDANA

Poštovani, tijekom božićnih i novogodišnjih praznika doći će do promjene u rasporedu odvoza otpada za miješani komunalni otpad i papir/karton za sljedeća područja:

 • TRNBUSI – GORNJI DOLAC – SRIJANE – PUTIŠIĆI – DONJI DOLAC – NOVA SELA

Umjesto ponedjeljka 25.12.2023. i 01.01.2024. godine miješani komunalni otpad će se odvoziti u subotu 23.12.2023. i 30.12.2023. godine.

 • ZADVARJE

Umjesto ponedjeljka 25.12.2023. i 01.01.2024. godine miješani komunalni otpad će se odvoziti u utorak 26.12.2023. i 02.01.2024. godine.

 • KOSTANJE – PODGRAĐE – SEOCA I BLATO

Umjesto ponedjeljka 25.12.2023. i 01.01.2024. miješani komunalni otpad  će se odvoziti u subotu 23.12.2023. i 30.12.2023. godine.

Papir/karton će se umjesto subote 23.12.2023. odvoziti u petak 22.12.2023. godine.

 • GATA – ČIŠLA – OSTRVICA – ZVEČANJE – SMOLONJE

Umjesto subote 30.12.2023. godine papir/karton će se odvoziti u petak  29.12.2023.

Ostalim danima pražnjenje ide prema važećem rasporedu na svim područjima.

Korisnici sa priobalja koji imaju pražnjenje otpada ponedjeljkom (25.12.2023. i 01.01.2024.), isti SE NEĆE ODVOZITI taj dan, nego sljedeći dan prema važećem rasporedu.

RADNO VRIJEME RECIKLAŽNOG DVORIŠTA I UREDA:

Reciklažno dvorište (RD)

 • Božić, 25.12.2023. godine, NE RADI
 • Sv. Stjepan, 26.12.2023. godine, NE RADI
 • Nova godina, 01.01.2024. godine, NE RADI
 • Sveta tri kralja, 06.01.2024. godine, NE RADI

Ostale dane RD radi prema redovnom vremenu.

Ured na adresi V. Nazora 12, Omiš

 • Božić, 25.12.2023. godine. NE RADI
 • Sv. Stjepan, 26.12.2023. godine, NE RADI
 • Nova godina, 01.01.2024. godine, NE RADI

Sretan Božić i sretnu Novu godinu želi Vam Peovica!