15 kolovoza, 2019

PRVI U DALMACIJI Peovica d.o.o. uvodi sustav otpadomjera u Dugi Rat i Omiš

Otpadomjer evidentira svako korištenje spremnika, tj. odlaganje miješanog komunalnog otpada.

Komunalna tvrtka Peovica d.o.o. koja prikuplja komunalni otpad na području grada Omiša i općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje planira postavljenje otpadomjera na zajedničke polupodzemne spremnike u urbanim centrima. U Dugom Ratu i Omišu je postavljeno ukupno 28 polupodzemnih spremnika, te su planirani za prikupljanje otpada iz višestambenih objekata gdje nije moguća podjela individualnih spremnika.

U zadnjem kvartalu 2019. godine planira se ugradnja još nekoliko polupodzemnih spremnika na više lokacija u Omišu i Dugom Ratu, kako bi se što više olakšalo odlaganje otpada, a samim time i podigao nivo čistoće javnih površina. Otpadomjeri se postavljaju kao poklopac spremnika. Moći će se otvoriti individualnom karticom koje će Peovica d.o.o. podijeliti korisnicima u višestambenim objektima. Kartica sadrži podatke o korisniku te otpadomjer evidentira svako korištenje spremnika, tj. odlaganje miješanog komunalnog otpada.

U jednom otvaranju otpadomjera moći će se odložiti 25 litara miješanog komunalnog otpada te će se na temelju korištenja spremnika formirati račun za jedno obračunsko razdoblje.

Otpadomjeri se postavljaju zbog što pravednijeg izračuna odlaganja miješanog komunalnog otpada za korisnike u višestambenim objektima, kao i zbog neovlaštenog odlaganja otpada u zajedničke spremnike od strane korisnika koji izbjegavaju koristiti vlastite dodijeljene spremnike, te otpad neodgovorno bacaju u javne spremnike, izbjegavajući pritom plaćanje varijabilnog dijela računa. 

Ovaj sustav je uveden u već nekoliko gradova u Hrvatskoj, a ovo će biti prvi u Dalmaciji. Pokazao se kao ekonomično i praktično rješenje za odlaganje miješanog komunalnog otpada na javnim spremnicima. Uz spremnike za miješani komunalni otpad, ostat će standardi kontejneri za razvrstavanje otpada kako bi korisnici mogli kroz pravilnu selekciju odvojiti što više otpada.

Projekt postavljanja otpadomjera je sufinanciran sredstvima Splitsko-dalmatinske županije, koja je pokazala veliko razumijevanje za više projekta u sektoru gospodarenja otpadom na području Omiša i općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje.

PRVI U DALMACIJI Peovica d.o.o. uvodi sustav otpadomjera u Dugi Rat i Omiš