Planiran

Stupanj odvojeno prikupljenog otpada

Prikaz podataka o MKO i odvojenom prikupljenom otpadu za Rujan, kao i kumulativni iznosi od početka godine. Ukupno smanjenje deponiranog MKO nakon 9 mjeseci ove godine iznosi 29%, a dostignuti stupanj odvajanja 21%.

Prema europskoj statistici u vezi s gospodarenjem otpadom, jedna osoba u Europi generirala prosječno 530 kilograma komunalnog otpada. Znači da se u državama članicama EU stvara više od 270 milijuna tona komunalnog otpada. Pored komunalnog otpada, industrijski i opasni otpad predstavljaju dodatni pritisak na okoliš, a smanjenje otpada je postalo nužno potrebno.