Završen

Naplata po količini preuzetog otpada

Naplata odvoza prema količini otpada za korisnike usluga Peovice d.o.o. počela je od 01.01.2019. godine. Naplata je mogla biti temeljena na volumenu ili težini odloženog otpada. Peovica d.o.o. se odlučila na evidenciju volumena. Takav sustav je veoma efikasno primjenjen jer dodatno motivira građane na odvajanje otpada. Cilj ovakvog načina naplate je motivacija korisnika da odvajaju otpad jer time proizvode manju količinu otpada. Obzirom na manje količine smeća, manji je broj pražnjenja. Na taj se način izravno motivira građane da odvajaju ambalažni otpad svih vrsta, ali i organski otpad većeg volumena (trava ili lišće).

Postoji mnogo varijacija sustava naplate otpada prema volumenu, a najefikasniji je onaj koji uz pomoć jednostavne tehnologije (čipova ili RFID čitača) evidentira broj pražnjenja pojedinog kućanstva.
Glavna je značajka ovakvog sustava što pravedno nagrađuje građane koji recikliraju, dok oni koji proizvode puno otpada to i plaćaju prema načelu onečišćivač plaća.