Završen

Izgradnja Reciklažnog dvorišta „Furnaža“

Reciklažno dvorište je ograđeni i nadzirani prostor namijenjen odvojenom prikupljanju, razvrstavanju i privremenom skladištenju otpada do trenutka kada će ih ovlaštene tvrtke zbrinuti. Naše reciklažno dvorište se nalazi u Zakučcu na površini od 1,373 m2. Korisnici radnim danom od 06:00 do 14:00 i subotom od 06:00 do 11:00 mogu doći i besplatno odložiti otpad. Reciklažno dvorište je opremljeno kolnom vagom koja se nalazi na samom ulazu te svim potrebnim spremnicima za odlaganje otpada. Objekt ima kolni i pješački pristup te je opremljen videonadzorom i javnom rasvjetom. Reciklažno dvorište namijenjeno je prvenstveno kategorijama otpada koje se uobičajeno ne razvrstavaju kod kuće ili na zelenim otocima.

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 74/17), svaka JLS veća od 1,500 stanovnika dužna je izgraditi najmanje jedno reciklažno dvorište na svome području i za svoje korisnike. Stoga smo 2015. godine započeli projektiranje našeg RD. Uspjeli smo ostvariti bespovratno sufinanciranje za izradu projektne dokumentacije, a od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Sama izrada projektne dokumentacije koštala je 95,000 kn, od čega je iznos bespovratnih sredstava bio 60,000 kn, dok je grad Omiš osigurao ostatak sredstava.

Nažalost, sredstva Fonda nisu dostajala i za samu izgradnju, te smo bili prisiljeni čekati Poziv za sufinanciranje iz Kohezijskog fonda EU, koji je objavljen tek u proljeće 2018. godine. No nismo mogli čekati novac s neba, nego smo vlastitim sredstvima improvizirali tzv. reciklažni centar i stavili ga u funkciju već 2016. godine. Improvizirani centar odigrao je značajnu ulogu u navikavanju korisnika na njegovo korištenje (17 frakcija otpada). Danas kad imamo reciklažno dvorište u punom profilu, udio odvojenog prikupljanja otpada koji se odnosi na RD iznosi oko 7%.

Travanj 2018 – reciklažni centar Furnaža

Nakon što je naš projekt prihvaćen za bespovratno sufinanciranje iz EU fondova u kolovozu 2018. godine započeli smo s realizacijom. Građevinski radovi su trajali oko 6 mjeseci, a na kraju je uslijedila i isporuka opreme. Završetak radova svečano smo obilježili u svibnju 2019. godine, a uporabnu dozvolu i stavljanje u puni pogon u srpnju. Vrijednost radova iznosila je 2,625,000 kn, od čega je čak 2,231,250 kn iznos bespovratnih sredstava. Ostatak je osigurao grad Omiš u iznosu od 393,750 kn.

U sklopu reciklažnog dvorišta sada je moguće odlagati oko 30 frakcija najraznovrsnijeg otpada. Oprema uključuje specijalne spremnike za automobilske gume, opasni otpad, itd., te sječkalicu kao i liniju za sortiranje s pripadajućim uređajem za baliranje otpada.

Fotografije tijeka radova:

Fotografije sa svečanosti završetka radova: