Prijavi problem

Peovica d.o.o. svojim korisnicima nudi mogućnost prijave komunalnih problema putem internetskog servisa za upravljanje komunalnim prijavama.

Pregled statusa prijava

Evidencija prijava

Nudimo vam mogućnost prijave problema vezanih za nepropisno odlaganje otpada putem on line obrasca. Sve zaprimljene prijave bit će vidljive komunalnim službama. Na ovaj način nadležne službe će imati lakšu evidenciju, a građani uvid u dinamiku rješavanja.

Molimo korisnike da pod lokacijom navedu mjesto, ulicu, naselje, kvart ili zaseok.

Evidencija lokacije odbačenog otpada

Prijavi problem