4 lipnja, 2021

Prestanak usluge preuzimanja i zbrinjavanja krupnog otpada

Obavještavamo korisnike da od dana 10.06.2021. godine završavamo s prikupljanjem Zahtjeva za odvoz krupnog otpada po pozivu, čime prestaje usluga preuzimanja i zbrinjavanja odvoza krupnog otpada po pozivu tokom ljetnog perioda. Usluga će se moći ponovno koristiti od 15.09.2021. godine.

Korisnici otpad mogu i dalje besplatno donijeti radnim danom od 06:00-14:00 i subotom od 06:00-11:00 na reciklažno dvorište u Zakučcu.

Molimo korisnike da glomazni otpad ne bacaju i ne ostavljaju na javnim površinama nego da ga zbrinu na propisan način.