1 lipnja, 2022

Prestanak usluge preuzimanja i zbrinjavanja krupnog otpada

Poštovani korisnici,

od 9. lipnja do 15. rujna NE zaprimamo zahtjeve za odvoz krupnog otpada po pozivu, te usluga neće biti dostupna. Zahtjevi zaprimljeni do 9.lipnja će se izvršiti.

Odlaganje krupnog otpada na javnim površinama je zakonom zabranjeno. Stoga molimo korisnike da isti besplatno donesu na reciklažno dvorište u Zakučcu ili sačekaju aktivaciju usluge na jesen.