Plan nabave

Sukladno članku 28. Zakona o javnoj nabavi (NN, 120/16) i članku 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN, 101/17) Plan nabave Peovice d.o.o., objavljen je i u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske.

Ažurirani plan nabave pogledajte na – Link