28 ožujka, 2024

PILOT PROJEKT – prikupljanje reciklabilnog otpada od kvarta do kvarta

Poštovani korisnici,

s ciljem smanjenja nereda na zelenim otocima Peovica uvodi novi način prikupljanja reciklabilnog otpada. U urbanom području Omiša i Dugog Rata zeleni otoci (žuti, plavi i zeleni spremnik), će se ukloniti te će se prikupljanje otpada vršiti kamionom od kvarta do kvarta.

Svaki kvart će biti pravovremeno obavješten o početku novog načina prikupljanja otpada.

  • Od 08. siječnja od 15:00 h počinjemo s pilot projektom na području PUNTE.
  • od 29. siječnja od 16:15 h prikuplja se reciklabilni otpad na području STAROG GRADA, VANGRADA I PUT SKALICA.
  • od 04. ožujka od 18:00 prikuplja se reciklabilni otpad na području PRIKA.
  • od 02. travnja od 19:15 prikuplja se reciklabilni otpad na području RIBNJAKA.

Korisnici trebaju preuzeti aplikaciju Moja Peovica putem koje mogu saznati kada kamion prikuplja određenu vrstu otpada s određene lokacije. Korištenjem aplikacije se može u realnom vremenu pratiti kretanje vozila i dobiti notifikacije vezano za dolazak u pojedini kvart.

Sve potrebne informacije možete saznati pregledom videa i letka. Letke će korisnici dobiti u svojim poštanskim sandučićima, a plakati će biti vidljivi u svakom portunu.

Od 08. siječnja na zelenim otocima – Punta, eko patrola će pružiti korisnicima sve potrebne informacije.

Obzirom da se radi o pilot projektu, molimo korisnike za suradnju i razumijevanje jer su pogreške moguće. Također, molimo korisnike da se pridržavaju pravila i redovito prate aplikaciju Moja Peovica jer je ista podložna promjenama.

INFO MATERIJALI:

APLIKACIJA Moja Peovica