14 lipnja, 2023

Obavijest za iznajmljivače

Prema Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada čl. 9. Grada Omiša, Općine Dugi Rat, Šestanovca i Zadvarje, iznajmljivači koji isključivo kao fizičke osobe pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu, plaćaju cijenu minimalne javne usluge kao korisnik koji nije kućanstvo za pretpostavljeni period obavljanja djelatnosti (lipanj, srpanj, kolovoz i rujan).

Obračun za nekućanstva će ovisiti o prosječnoj mjesečnoj količini predanog miješanog komunalnog otpada u prethodnoj godini u razdoblju obavljanja djelatnosti.

Na računu za 05/23 sa stražnje strane, svakog iznajmljivača, nalazi se navedena obavijest s iznosom cijene minimalne javne usluge, od lipnja do listopada.

Korisniku kategorije koje nije kućanstvo, za koje se ne može utvrditi prosječna proizvodnja miješanog komunalnog otpada u prethodnom razdoblju (ne postojanje evidencije, novi korisnik i sl.), davatelj usluge će izvršiti procjenu proizvodnje otpada sukladno iskustvenim podacima slične djelatnosti, te na osnovu nje obračunati umanjenje cijene MJU. Na kraju godine će Vam se napraviti rekapitulacija temeljem stvarne potrošnje miješanog komunalnog otpada.

Molimo korisnike koji se bave iznajmljivanjem, a nemaju evidentirano niti jedno pražnjenje (grupa H), u navedenom periodu, da počnu prazniti pojedinačne spremnike, jer u protivnom podliježu Ugovornoj kazni čl. 67, prema Odluci o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada spomenutih jedinica lokalne samouprave.