8 travnja, 2024

Obavijest o stupanju na snagu novog cjenika javne usluge komunalnog otpada

Poštovani,

sukladno Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/2021), te Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada grada Omiša (Sl. Glasnik 2/24) te općina Dugi Rat (u pripremi) i Zadvarje (Sl. Glasnik 4/24), obavještavamo Vas o nadolazećoj primjeni novog cjenika javne usluge prikupljanja komunalnog otpada za područja spomenutih jedinica lokalne samouprave.

Novi cjenik se primjenjuje od 01. svibnja 2024. godine, odnosno za uslugu izvršenu od tog dana. Danom primjene ovog cjenika prestaje važiti cjenik od 01. siječnja 2023. godine.

Ključni elementi cjenika su:

  • fiksni mjesečni neto iznos kategorija kućanstva:                      8,80 €
  • fiksni mjesečni neto iznos kategorija nekućanstva:              200,00 €
  • varijabilni iznos po predanoj litri otpada:                                0,018 €

uz slijedeće napomene:

  • fiksni iznosi definirani su gore spomenutim Odlukama
  • na fiksni iznos za kategoriju nekućanstvo primjenjuje se popust prema tablici u Odluci (Članak 53.) odnosno umanjen iznos prema Cjeniku (stavka 1.2).
  • varijabilni iznos naplaćuje se prema volumenu spremnika prema Cjeniku 2.2.
  • navedene cijene su bez PDV-a (13%).

Cjenik davatelja javne usluge može se pregledati klikom na link.