NATJEČAJ za prikupljanje pisanih ponuda za rezervaciju prodajnih mjesta za prodaju ribe na ribarnici u Omišu