1 listopada, 2020

Natječaj za mjesečnu rezervaciju sklopljivih štandova na zelenoj tržnici

Obavještavamo korisnike da je otvoren natječaj za mjesečnu rezervaciju sklopljivih štandova na zelenoj tržnici, pored Konzuma na Fošalu. Pisane ponude je potrebno poslati poštom ili predati osobno u pisarnici Peovice, najkasnije do 07.10.2020 do 12:00 sati.