11 siječnja, 2021

Najava pilot projekta – vrtno kompostiranje

Poštovani, korisnici,

Peovica d.o.o. uskoro započinje pilot projekt vrtnog kompostiranja podjelom 100-tinjak vrtnih kompostera kapaciteta 400 litara. Isti će se besplatno podijeliti zainteresiranim domaćinstvima sa stalnim boravištem u Omiškom priobalju, koji posjeduju prikladno mjesto za vrtni komposter (okućnicu – vrt).

Cilj pilot projekta jest da dio korisnika usvoji navike kompostiranja, kao i da mjerenjem količina utvrdimo očekivane uštede na količinama miješanog komunalnog otpada a time i smanjenje količine koja završi na deponiju, a kako bismo bolje, kvalitetnije i ekonomičnije projektirali cijeli sustav oko tretiranja bio otpada na našem području.

Naša tehnička služba će kontaktirati korisnike, sukladno redoslijedu zaprimljenih e-zahtjeva koje ćemo objaviti na našoj web stranici, te dogovoriti termin dolaska na reciklažno dvorište za preuzimanje istih. O vremenu prijave na našem webu obavijestit ćemo Vas na vrijeme.

Peovica d.o.o. vrtni komposter