30 rujna, 2021

Konferencija – Otpad 2021

Ovog tjedna više od 200 komunalaca, dobavljača, predstavnika fonda za zaštitu okoliša, oporabljivača, i ostalih ključnih čimbenika okupilo se u Zagrebu i Tuhelju kako bi dali svoje viđenje o novog Zakonu o gospodarenju otpadom (NN 84/21). Rezultati su porazni po zakonodavca (vidjeti rezultate anonimne ankete na slajdu), ali čini se da ga to ne zabrinjava, budući se nitko bitan iz ministarstva nije udostojio odgovoriti na iznijete primjedbe. Svoje smo, naravno, rekli i mi.