26 veljače, 2021

Projekt sufinanciran iz EU fonda

Poštovani korisnici,

s ponosom Vas obavještavamo da smo zaprimili prva dva kontingenta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, sufinanciranih iz EU fonda Konkurentnost i kohezija 2020-2024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 3,370,000 kn, od čega je 85% bespovratno. Spremnici su namijenjeni odvojenom prikupljanju (papir, karton, tetrapak, plastika, metalna ambalaža,…) u kućanstvima na području Grada Omiša, te Općina Dugi Rat, Šestanovac i Zadvarje. Ukupno je na ovaj način nabavljeno 9,000 pojedinačnih spremnika.

S obzirom da se radi o velikoj količini spremnika, njihova podjela odvijat će se od ožujka nadalje, prema rasporedu kojeg ćemo oglasiti na vrijeme.