11 svibnja, 2020

Dodjela kartica za pristup reciklažnom dvorištu

Obavještavamo korisnike da od 11.5.2020. započinjemo s dodjelom kartica za pristup na reciklažno dvorište u Zakučcu, u svrhu evidencije odvojeno prikupljenih količina otpada po korisniku. 

Molimo sve korisnike koji donesu otpad na spomenutu lokaciju da se jave našem osoblju kako bismo im izradili karticu te omogućili ponovni dolazak na reciklažno dvorište. Korisnicima će biti izdana i potvrda o zaprimljenom otpadu, a na mjesečnom računu će, uz podatke o broju pražnjenja miješanog komunalnog otpada i papira/kartona, biti prikazani i podaci o zbrinutom otpadu na reciklažnom dvorištu za taj obračunski period. Korisnicima kojima će netko drugi dovesti otpad na RD Zakučac, u njihovo ime, dužni su na samom ulazu u RD predati karticu sa kojom će im biti omogućen pristup.

Napominjemo da je potrebno unaprijed razvrstati otpad u samom vozilu kako bi omogućili lakši i brži  istovar istog te unos zaprimljenih količina u sustav.