18 lipnja, 2020

Aktivacija otpadomjera

Obavještavamo korisnike da će se aktivirati otpadomjeri na području grada Omiša i Dugog Rata dana 23.06.2020. Otpadomjeri će se zaključati te će se moći istima pristupiti samo putem korisničkih kartica. Upute za korištenje kartice i otpadomjera nalaze se na svakom polupodzemnom spremnikui na web stranici. Kartica sadrži podatke o korisniku te otpadomjer evidentira svako korištenje spremnika, tj. odlaganje miješanog komunalnog otpada. Korisnici koji nemaju karticu, trebaju preuzeti svoju na adresi Vladimira Nazora 12, Omiš.

Napomena: Naplata varijabilnog dijela nastala korištenjem kartice počinje na jesen, a sukladno važećem Cjeniku, o čemu će korisnici pravovremeno biti obaviješteni.