6 rujna, 2023

Odvoz krupnog otpada po pozivu

Poštovani korisnici,

od 15. rujna se aktivira usluga odvoza krupnog otpada po pozivu. Peovica počinje s prikupljanjem krupnog otpada 15. rujna, a zahtjev je moguće i prije ispuniti.

Svoj zahtjev možete ispuniti putem e-zahtjeva, pozivom na broj 021/862-388 ili osobno na adresi V. Nazora 12.