Zahtjev za odvoz krupnog miješanog otpada

Obaviještavamo korisnike naših usluga da ovdje mogu preuzeti Zahtjev za odvoz krupnog miješanog otpada (pdf format).

Neke napomene iz Zahtjeva:

– Korisnik usluge ima pravo jednom godišnje na besplatni odvoz do 3m³ krupnog miješanog otpada.

– Datum odvoza otpada ne mora odgovarati datumu navedenom u zahtjevu, a ovisi o obimu posla i stanju na terenu.

– Građevinski otpad (šut, crijep i sl.) ne spada u ovu kategoriju te se kao takav i ne odvozi.

– Odlaganje krupnog otpada na javnim površinama, osim po dogovoru sa Davateljem usluge, je strogo zabranjeno i zakonom kažnjivo.

..::..

kliknite na sliku i preuzmite Zahtjev (.pdf)

..::..