Reklamacije

Poštovani korisnici,

molimo Vas da nam svoje reklamacije računa i reklamacije usluga  uputite pisanim putem na adresu:

 PEOVICA d.o.o.Omiš

Vladimira Nazora 12

21 310 Omiš.

Ukoliko reklamaciju računa i usluga želite uputiti elektronskom poštom odaberite:

– e-poštu za prijem reklamacija

– e-poštu društva Peovica d.o.o

Reklamaciju računa ili usuluga možete dojaviti na telefon društva 021/862 388 ili telefaxom na 021/862 577

U slučaju da niste zadovoljni našim očitovanjem na upućeni nam prigovor, možete se, kao drugostupanjskom tijelu, obratiti Povjerenstvu za reklamacije potrošača pisanim putem na adresu:

PEOVICA d.o.o.Omiš

Povjerenstvo za reklamacije potrošača

Vladimira Nazora 12

21 310 Omiš

ili na e-poštu:

– e-poštu za prijem reklamacija

– e-poštu društva Peovica d.o.o

odnosno telefax broj: 021 862-577