27 svibnja, 2024

Prestanak usluge odvoza krupnog otpada po pozivu

Obavještavamo korisnike da od dana 01.06.2024. godine, prestajemo s prikupljanjem Zahtjeva za odvoz krupnog otpada po pozivu, čime prestaje usluga preuzimanja i zbrinjavanja odvoza krupnog otpada po pozivu tokom ljetnog perioda.

Svi zahtjevi zaprimljeni do navedenog datuma će se odraditi. Tijekom sezone usluga odvoza krupnog otpada po pozivu NEĆE biti dostupna.

Korisnici otpad mogu i dalje besplatno donijeti radnim danom od 06:00-14:00 i subotom od 06:00-11:00 na reciklažno dvorište u Zakučcu.

Molimo korisnike da glomazni otpad ne bacaju i ne ostavljaju na javnim površinama nego da ga zbrinu na propisan način.