Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/13 i 85/15). Pravo na informaciju i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti službenici za informiranje Peovice d.o.o.:

pisanim putem na adresu:
PEOVICA d.o.o.
Vladimira Nazora 12
21 310 Omiš

putem elektroničke pošte: info@peovica.hr

telefaksom na broj: 021/862-577

telefonom na broj: 021/862 388

osobno u sjedištu PEOVICE d.o.o.u Omišu, Vladimira Nazora 12, radnim danom u uredovno vrijeme od 7,00 do 15,00 sati.

Službenica za informiranje: Elvira Mimica

Peovica d.o.o. Omiš ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.

Ista se naplaćuje sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Najčešće tražene informacije su: preslike akata , cjenik te kartice računa.

 

Obrasci:

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Zahtjev za pristup informacijama