2 listopada, 2020

Konferencija “Otpad 2020”

Peovica je prisustovala konferenciji „Otpad 2020“, održanoj 30. rujna 2020.godine u Kristalnoj dvorani hotela Westin u Zagrebu. Među tematskim naglascima našle su se brojne aktualne teme, poput dostizanja EU ciljeva u razvrstavanju otpada, novog Zakona o gospodarenju otpadom, aktualnih natječaja, energetske oporabe otpada, tržišta sekundarnih sirovina, a predstavljeni su i primjeri dobre prakse, nove tehnologije i inovacije.

Dosadašnji rezultati prikazuju da smo napredovali u gospodarenju otpadom, ali moramo sustavno raditi na podizanju svijesti o potrebi odvojenog prikupljanja otpada i edukaciji korisnika.