Zapisnik sa 54. skupštine društva Peovica d.o.o

Zapisnik sa 54. Skupštine društva Peovica d.o.o održane dana 26.6.2019. godine.

pdf-icon

Zapisnik sa 54. Skupštine društva Peovica d.o.o (pdf)