Zapisnici sa sjednica NO u 2019. godini

Zapisnici sa sjednica Nadzornog odbora Peovica d.o.o u 2019. godini:

 

Zapisnik sa 1. sjednice (12.4.2019.)

Zapisnik sa 2. sjednice (26.6.2019.)

Zapisnik sa 3. sjednice (15.7.2019.)