Registar ugovora o javnoj nabavi

Sukladno odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), Peovica d.o.o donosi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnim sporazumima.


 

REGISTAR UGOVORA O JAVNOJ NABAVI I OKVIRNIM SPORAZUMIMA
(sukladno odredbama članka 21. Zakona o javnoj nabavi N.N. 90/11, 83/13, 143/13, 13/14)

 

(Kliknite na fotografiju i pogledajte Registar)

 
 
Preuzmite Registar u pdf formatu